• Smart DNA

  Smart DNA

  Modern stöldskyddsmärkning.

  Läs mer!

Välkommen till Säkra Safe och Smart DNA!

Smart DNA är ett biologiskt framställt DNA från växtriket som kan appliceras på en rad olika sätt och erbjuder ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd. Det är enkelt att hantera, märkning och registrering sker vid ett och samma tillfälle.

Fördelar med Smart DNA
 • Kvalitetssäkrad av NFC (Nationellt Forensiskt Center) fd SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium) och Rikspolisstyrelsen i Sverige.
 • Minskade avbrottskostnader/återställning – avbrottet i sig kostar många gånger mer än värdet av det stulna.
 • Känt bland kriminella – vid skyltning minskar risken att verktyg, fordon och maskiner blir stulna.
 • Kostnadseffektivt i förhållande till väktare eller kameror.
 • Trygg personal.
 • Förutom den preventiva effekten möjliggör Smart DNA att polisen kan binda en kriminell/gods till en brottsplats.
 • Reducera dina stöldrisker med 80 %